شهید مهدی صابری

فرمانده دلاور گروهان حضرت علی اکبر از نیروهای مخصوص تیپ عملیاتی فاطمیون
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۳۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

این الفاطمیون با صدای علی‌اکبر قلیچ


دریافت
مدت زمان: 6 دقیقه 17 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
دریافت
مدت زمان: 56 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 26 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 11 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
دریافت
مدت زمان: 33 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
دریافت
مدت زمان: 14 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰

سید ابراهیم - منطقه عملیاتی - فیلمبردار ابوعلی


دریافت
مدت زمان: 24 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰

تیزر مدافع جانباز ـ جمعه خان مبارز
کاری از چشمه فیلمدریافت
مدت زمان: 57 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 1 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰


فیلمی اسیر لبنانی در دست داعش


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 1 ثانیه
 • شهید میرزا مهدی صابری