شهید مهدی صابری

فرمانده دلاور گروهان حضرت علی اکبر از نیروهای مخصوص تیپ عملیاتی فاطمیون
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
 • ۵
 • ۰

 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰
 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰

عشقت میان سینه من پا گرفته
شکر خدا که چشم تو ما را گرفته
دریاب دلها را تو با گوشه نگاهی
حالا که کار عاشقی بالا گرفته   
عمریست آقا جان دلم از دست رفته
پائین پای مرقدت مأوا گرفته
گیسو کمند خوش قد و بالای ارباب
شش گوشه هم با نور تو معنا گرفته
از کودکی آواره روی تو هستم
دست دلم را حضرت زهرا گرفته
مانند جدت رحمتٌ للعالمینی
حیف است دست خالی ما را نبینی


 • شهید میرزا مهدی صابری
 • ۰
 • ۰

اوکجا نعل کجا پیکر پامال کجا؟
...
بنویسید سری بر سر نی جا میکرد
خواهری از جلوی خیمه تماشا میکرد
---
دلی در خون نشسته دوست داری؟
بگو قلبی شکسته دوست داری؟

تورا ای عشق! بی سر دوست دارم
مرا با دست بسته دوست داری؟
---
نه تنها تیر و تیغ و سنگ بوده
سر پیراهن تو جنگ بوده

ولی شرمنده زینب دیر فهمید
که انگشتر به دستت تنگ بوده


حمیدرضا برقعی

 • شهید میرزا مهدی صابری